Mail: kontakt@art-kustik.net - Telefon: 73 70 95 00 

Støj i daginstitutioner – årsager og løsninger

Udgivet d. 23/4 2021

Støj er et stort problem i mange danske daginstitutioner, og en af de vigtigste årsager er bygningens stand. I de følgende kan du læse mere om baggrunden for problematikken og om nogle af de ting, man kan gøre, for at komme problemet til livs. 

Ifølge en undersøgelse foretager af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er problemer med støj i daginstitutioner såsom børnehaver og vuggestuer så stort, at ca. 60 procent af medarbejderne i daginstitutioner angiver, at de bliver generet af forstyrrende støj i mere end ¼ af tiden. Men problemet går endnu værre ud over børnene, idet støjen har negative konsekvenser for deres indlæringsevne og sproglige udvikling.

Dårlig akustik i gamle bygninger
Børn larmer, og heldigvis for det. Men kombinationen af mange børn i samme rum og ældre bygninger med dårlig akustik, gør støjniveauet når op på et stadig, hvor det bliver problemetisk i rigtig mange institutioner. 

Ifølge de danske regler for de akustiske forhold i offentlige bygninger, må efterklangstiden i en daginstitution, der er bygget efter 2008 ikke overstige 0,4 sekunder. Det gælder dog ikke institutioner i bygninger, der er bygget inden da, for hvilke den maksimale efterklangstid er 0,6 sekunder. Ifølge arbejdstilsynet er en af hovedårsagerne til støjproblematikken i daginstitutioner, at en del ældre daginstitutioner ikke lever op til de krav om god akustisk regulering, som blev indført med Bygningsreglement 2008. 

Støjspiralen
Dertil kommer, at høj baggrundsstøj har tendens til at accelerere. Er du pædagog eller lignende har du med garanti oplevet at stå i en situation med meget baggrundsstøj, hvor du har været nødsaget til at hæve stemmen for at overdøve støjen. Det samme gør alle andre, og på den måde opstår der såkaldte støjspiraler, som er svære at være i for både børn og voksne. 

Som leder af en daginstitution har man derfor et stort ansvar for sikre sig, at akustikken i rummene er i orden af hensyn til børnenes trivsel såvel som de voksnes arbejdsglæde og alles sundhed. Heldigvis er der mange forskellige ting, man kan gøre for at forbedre de akustiske forhold – uden behov for omfattende renovering. 

Kom støjen til livs med akustiske lofter og vægge
Det første sted, man kan sætte ind er ved at dæmpe efterklangstiden. En af de mest effektive (og enkle) ting, man kan gøre for at komme høj efterklangstid til livs, er at forsyne opholdsrum i daginstitutioner med lydabsorberende materialer. 

Vægge kan beklædes med støjdæmpende vægabsorbenter og lydabsorberende billeder og relieffer. I daginstitutioner kan man med fordel få trykt egne motiver og mønstre på de støjdæmpende vægabsorbent og derved benytte lejligheden til at gøre noget godt for indretningen. Ligeledes kan man skabe lydabsorberende loft ved at beklæde loftet med lydabsorberende bafler og loftflåder, som kan gøre en stor forskel for de akustiske forhold i rum med hårde lofter og højt til loftet. 

Indretning og møbler i lydabsorberende materialer
En anden måde, hvorpå man effektivt både kan reducere støj og øge muligheden for fordybelse ved at skabe rum i rummene via støjdæmpende rumdelere eller akustiksøjler. (indsæt evt. link). Indretningen i et rum har en stor betydning for, hvordan lyden kastes rundt. Derfor kommer man langt ved at begrænse overflader af reflekterende materialer og placere møbler frit i rummene, som kan medvirke til at bryde lydbølgerne op. 

Selv små overflader har betydning. Derfor kan det være en god idé at anskaffe inventar i bløde materialer såsom flettede kurve til legetøj frem for plastikkasser. Der findes også særlige lyddæmpende møbler, som er fremstillet i støjabsorberende materialer. (indsæt evt link)

Inddrag medarbejdere og akustikeksperter
Står I foran en støjreduceringsproces er der særligt to ting, I bør have for øje, inden i går i gang. Det er alfa omega at vælge lydabsorberende elementer i holdbare, sunde og godkendte materialer. Derfor bør I altid sikre jer, at jeres samarbejdspartner har høj ekspertise indenfor akustik såvel som design og produktion af støjdæmpende elementer.  

Derudover er det en god idé at starte med at inddrage medarbejderne via for eksempel møder eller workshops, hvor i kortlægger problemets omfang. For der er ingen, der har en bedre indsigt i og forståelse for støjproblematikken i en institution end de mennesker, der befinder sig i lokalerne til daglig og oplever støjen på egen krop. 

Kilder: 

Denne hjemmeside anvender cookies, så vi kan give dig den bedst mulige oplevelse. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepterer du vores Privatlivs- og cookiepolitik.