Mail: kontakt@art-kustik.net - Telefon: 73 70 95 00 

God akustik i klasseværelset gør en forskel

Udgivet d. 15/4 2021

Det er ingen hemmelighed at ro er essentielt for indlæring, og at højt støjniveau har konsekvenser for både lærernes arbejdsmiljø og elevernes indlæring. Undersøgelser viser, at akustiske forbedringer på skoler kan gøre en stor forskel for trivslen blandt både børn og voksne.

Ro til fordybelse, indlæring, trivsel og arbejdsglæde kan være svært at opnå i et klasseværelse med 24+ elever. En undersøgelse af sammenhængen mellem trivsel og god akustik i klasseværelset, foretaget af Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, viste, at lærere i lokaler med dårlig akustik generelt var mere utilfredse, manglede energi og motivation. De overvejede også jobskifte i højere grad end lærere i lokaler med god akustik. 

Støjniveau i danske klasseværelser
Akustikken i rum måles typisk i såkaldt efterklangstid, som er det antal sekunder, det tager en lyd at falde til 60 decibel. Ifølge de danske regler, må efterklangstiden i klasseværelser ikke overstige 0,6 sekunder, medmindre lokalerne er bygget før 2008, i hvilke tilfælde grænsen går ved 0,9 sekunder. 

Man tillader højere efterklangstid i klasseværelser end i for eksempel daginstitutioner, hvor grænsen er 0,4 for institutioner bygger før 2008, og rationalet bag dette er, at man i klasseværelser ofte vil benytte undervisning, hvor læreren taler, og eleverne lytter, hvilket ikke genererer lige så meget støj som for eksempel leg. I realiteten er aktiviteterne i klasseværelser dog ofte mere støjende, idet gruppearbejde og sociale undervisningsformer ofte giver et støjniveau, som påvirker både elever og lærer negativt. 

Implementering af støjdæmpende elementer
I undersøgelsen satte man forsøgsvis støjreducerende elementer op i klasseværelserne, hvilket i gennemsnit sænkede støjniveauet med 2db. 

Efter implementeringen af stødabsorberende elementer i lokalerne, rapporterede lærerne generelt om en oplevelse af mindre støj. Ligeledes oplevede eleverne det som om, at lærerne var blevet bedre til at holde ro i klasselokalet. 

God akustik gavner indlæring og arbejdsglæde
Der er altså rigtig meget at hente, hvad angår både trivsel, indlæring og arbejdsglæde ved at implementere selv helt simple støjreducerende løsninger. Der findes mange måde at komme dårlig akustik til livs på, og vægge og lofter er ofte et godt sted at starte, da glatte flader og hårde materialer er nogle af de hyppigste årsager til høj efterklangstid. 

Det skal dog bemærkes, at støjreducerende elementer ikke altid er hele løsningen. Det er ofte også nødvendigt at tage stilling til kilderne til støjen. I de tilfælde, hvor støjkilderne er mennesker som for eksempel i skoler og daginstitutioner, kan man også komme langt ved at lægge retningslinjer for adfærden i de forskellige rum og implementere gode rutiner og rytmer, som bidrager til at holde støjniveauet på et behageligt niveau. 

  • Kilder: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø: ”Ikke-høreskadende støj og mental træthed i kommunikations- og koncentrationskrævende arbejde”, populært kaldet Skolestøj 1 (2011) og Skolestøj 2 (2015).

Denne hjemmeside anvender cookies, så vi kan give dig den bedst mulige oplevelse. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepterer du vores Privatlivs- og cookiepolitik.